Mobilizacje i manipulacje stawowe

Techniki mobilizacji i manipulacji są nacelowane na stawy obwodowe oraz stawy międzywyrostkowe kręgosłupa, czyli miejsca połączenia dwóch sąsiednich kręgów. Celem tego zabiegu jest poprawa ruchomości stawów oraz reakcje neurofizjologiczne. Podczas wykonywania tego zabiegu pacjenta układa się w specyficznej pozycji, tak aby ustawić staw w pozycji ‚napięcia’, na barierze ruchu danego stawu. Następnie wykonuje się szybki, krótki ruch pchnięcia w celu ‚przełamania’ wcześniej wybranego napięcia i poprawy ruchomości danego stawu. Zazwyczaj pchnięciu towarzyszy dźwięk, tzw. klik lub trzask stawowy.

Terapia czaszkowo – krzyżowa

Nadmierne napięcia, które są wyczuwalne w obrębie czaszki, mają duże przełożenie na lokalnie występujące problemy, takie jak np. napięciowe i migrenowe bóle głowy, bóle w obrębie zatok, szumy uszne, zaburzenia widzenia. Często mogą mieć również globalne przełożenie na funkcjonowanie pacjenta, np. na wady postawy, problemy trawienne, ból kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego, chroniczne bóle ciągle zmieniające lokalizację. Kliniczne efekty terapii czaszkowo-krzyżowej to przede wszystkim normalizacja napięcia w obrębie systemu mięśniowo-szkieletowego, układu nerwowego oraz korzystny wpływ na procesy trawienne.

Terapia wisceralna

Narządy wewnętrzne, podobnie jak kości, łączą się ze sobą specyficznym rodzajem stawów. Są to stawy, które umożliwiają ruch ślizgu jednego narządu względem drugiego lub względem ściany jamy brzucha i klatki piersiowej. Podobnie jak stawy układu ruchu, mają własny system wieszadłowy w postaci więzadeł. Praca narządów wewnętrznych jest również uzależniona od ciśnienia w jamie brzusznej względem klatki piersiowej, w tym aspekcie bardzo ważną rolę spełnia przepona. Rolą terapii wisceralnej, analogicznie do terapii manualnej stawów i mięśni, będzie: poprawa ślizgu narządów względem siebie w stawach wisceralnych, rozluźnienie nadmiernie napiętych więzadeł, poprawa stosunku ciśnienia klatki piersiowej względem jamy brzusznej, poprawa zakresu ruchu oddechowego przepony, poprawa postawy ciała, zmniejszenie napięcia ścian narządu.

Rozluźnianie mięśniowo – powięziowe

Techniki rozluźniania mięśniowo-powięziowego są bardzo delikatne i doskonale nadają się do pracy z pacjentami mocno bólowymi, po świeżych urazach, operacjach lub z osobami starszymi. Praca nakierowana jest na odnalezienie tzw. restrykcji powięziowych, a więc miejsc, w których tkanka powięziowa ma ograniczoną przesuwalność w danym kierunku. Ten brak lub ograniczenie ruchomości powięzi, może w konsekwencji prowadzić do zaburzenia ruchomości w stawie, wzmożonego napięcia mięśniowego, ucisku na nerwy i naczynia, a w konsekwencji do odczuć bólowych. W trakcie terapii ważne jest skupienie, odnalezienie kierunku ograniczonej przesuwalności i ciągłe podążanie za tkanką, która może zmieniać kierunki pociągania w trakcie pracy.

Terapia punktów spustowych

Punkty spustowe są to hiperwrażliwe miejsca, odczuwane jako zgrubienia w napiętym paśmie włókien mięśniowych. Ucisk tych punktów wywołuje ból miejscowy i rzutowany do rożnych części ciała, a także takie odczucia jak mrowienia, drętwienia lub pieczenia. Terapia polega na uciśnięciu bolesnego miejsca w celu uzyskania jego rozluźnienia, a po zwolnieniu ucisku intensywnego przekrwienia. W celu dezaktywacji punktu spustowego wykorzystujemy kombinację technik: kompresja niedokrwienna, masaż poprzeczny, rozluźnianie pozycyjne oraz techniki energii mięśniowej.

Masaż tkanek głębokich

To specyficzna forma masażu, której celem jest zrozumienie warstwowego ułożenia tkanek, odnalezienie stref nadmiernie napiętych oraz o ograniczonej przesuwalności. Praca z wykorzystaniem masażu tkanek głębokich będzie więc wyglądała inaczej u każdego pacjenta, zgodnie z jego potrzebami i wynikami badania. Charakterystyczną cechą tej formy pracy jest powolny i dokładny ruch, dostosowany do tempa reakcji tkanki miękkiej poddawanej zabiegowi. Nie warto określać czasu trwania, ponieważ nie czas ani ilość powtórzeń ma znaczenie dla efektywności terapii. Korzyści, których możemy się spodziewać po terapii to: zmniejszenie bólu i napięcia mięśniowego, zwiększenie zakresów ruchu i poprawa ich jakości, poprawa postawy ciała.

Bańka chińska

Terapia z wykorzystaniem chińskich baniek próżniowych, to znana w medycynie naturalnej metoda wspomagania leczenia wielu chorób, m.in. przeziębienia, bólu mięśniowo-powięziowego i bólu stawów. Polega na wywołaniu intensywnego przekrwienia, pobudzeniu układu odpornościowego na skutek wynaczynienia krwi z naczyń krwionośnych, a dzięki wytworzonemu podciśnieniu, stymulacji receptorów nerwowych w tkankach. Terapia próżniowa powoduje 'uwolnienie’ tkanki od występującego zastoju płynów (krew, limfa, płyn śródmiąższowy), produktów przemiany materii oraz toksyn, poprzez miejscowe rozszerzenie naczyń krwionośnych i limfatycznych. Płyn z zastoju zostaje przemieszczony do warstw powierzchownych, skąd zostaje sprawniej odprowadzony. Z kolei w miejsce występującej dysfunkcji napływa świeża krew bogata w tlen i składniki odżywcze. Można wyróżnić trzy najczęstsze sposoby wykorzystania baniek: statyczne postawienie, dynamiczny masaż, metoda cupping with movement (ruchy danego odcinka ciała z postawionymi bańkami).

Suche igłowanie

Suche igłowanie, znane również pod nazwą igłoterapia cienkoigłowa lub medyczna akupunktura, polega na precyzyjnym zlokalizowaniu punktu spustowego w nadmiernie napiętym włóknie mięśniowym, a następnie na wkłuciu igły akupunkturowej w dany punkt. Igłą wykonuje się następnie manipulacje o małej amplitudzie (pionowe oscylacje, rotacje), w celu wywołania lokalnego skurczu mięśnia (tzw. local twitch response – lokalna odpowiedź drżeniowa). Celem takiego oddziaływania na punkt spustowy jest: lokalne przekrwienie, poprawa metabolizmu tkankowego poprzez zmniejszenie stężenia substancji prozapalnych, zmiana właściwości lepkosprężystych tkanki, rozciąganie tkanki poprzez rotację igłą, stymulacja włókien nerwowych uwalniających opioidy, zmniejszenie uwrażliwienia ośrodków bólu.

Lampa Sollux

To lampa lecznicza wyposażona w filtr ze szkła czerwonego, która emituje promieniowanie podczerwone. Naświetlanie lampą ma działanie: silnie rozgrzewające, poprawiające ukrwienie, rozluźniające mięśnie, przyspieszające gojenie ran, zmniejszające objawy przesilenia jesienno-zimowego, łagodzące zmiany trądzikowe, zmniejszające dolegliwości wynikające z przewlekłego zapalenia zatok przynosowych.

Kinezyterapia

Jest to terapia z wykorzystaniem ruchu. Kinezyterapia opiera się głównie na wykonywaniu indywidualnie dopasowanych ćwiczeń, a także na dobraniu optymalnej aktywności sportowej w celu odzyskania lub utrzymania zdrowia. W zależności od celu terapii wykorzystywane są ćwiczenia wzmacniające, rozciągające, poprawiające wytrzymałość, neuromobilizacje oraz techniki rolowania.

Flossing

Mobilizację przy użyciu taśmy floss band warto wykorzystać do pracy z nadmiernym napięciem tkanek miękkich, ograniczeniem zakresów ruchów, dolegliwościami bólowymi narządu ruchu. Szczególnie dobre rezultaty flossingu można zaobserwować w pracy z obrzękiem i ostrym urazem tkanek miękkich. Mobilizacja stawów, grup mięśniowych i powięzi przy użyciu taśmy Floss Band stanowi doskonałe uzupełnienie ćwiczeń rozciągających oraz poprawiających mobilność. Celem takiego zabiegu jest: przywrócenie wzajemnego ślizgu tkanek, spowodowanie intensywnego przekrwienia, otworzenie kapilar układu limfatycznego w celu odprowadzenia obrzęku, redukcja dolegliwości bólowych i poprawa zakresów ruchów.

Kinesiology taping

Kinesiology taping to metoda uzupełniająca leczenie pacjenta, wykorzystująca aplikację plastra, w celu poprawy przepływu limfy, zwiększenia przestrzeni międzypowięziowej oraz wyrównania dysbalansu mięśniowego. Często wykorzystywana u sportowców, w celu zapewnienia im komfortu podczas zawodów.

Presoterapia – pneumatyczny drenaż limfatyczny

Jest to sekwencyjny masaż uciskowy wykonywany przy użyciu specjalistycznego aparatu. Zabieg polega na ubraniu rękawów (na kończyny górne lub dolne), a następnie na wypełnianiu komór w tych rękawach powietrzem pod odpowiednim ciśnieniem. Kompresja wywoływana przez ucisk wypełnionych rękawów powoduje zwiększenie średnicy naczyń limfatycznych, a tym samym zapewnia poprawę odpływu limfy. Skutkuje to przyśpieszeniem metabolizmu, redukcją obrzęków, zmniejszeniem się odczucia ciężkości nóg, poprawą odżywienia komórek oraz tkanek. Zabieg stosuje się u osób z obrzękiem limfatycznym, w rehabilitacji pourazowej i pooperacyjnej, u sportowców w celu przyśpieszenia regeneracji, w profilaktyce choroby zakrzepowo-zatorowej oraz niewydolności żylnej. Pozytywny efekty zabiegu obserwuje się również u pacjentów w trakcie leczenia otyłości i nadwagi.

Masz pytania, wątpliwości?

FIZJOTERAPEUTA
+48 782 447 200