Na pierwszą wizytę należy zarezerwować około godzinę czasu.

01.

Wywiad

Pierwszym punktem wizyty jest przeprowadzenie szczegółowego wywiadu medyczno-żywieniowego. Pacjent zostanie zapytany o przebyte choroby, obecne dolegliwości, ewentualne alergie pokarmowe, plan dnia, zażywane leki i suplementy, aktywność fizyczną oraz dotychczasowy styl odżywiania. Zebrane zostaną również informacje dotyczące preferencji żywieniowych pacjenta, czyli produktów, które lubi, a których nie toleruje, tak aby jak najlepiej dopasować nowy plan żywieniowy do danej osoby.

Na pierwszą wizytę należy zabrać ze sobą ostatnie wyniki badań laboratoryjnych: morfologii, glukozy, lipidów, badań moczu, gospodarki hormonalnej lub innych, które mogą przyczynić się do jeszcze dokładniejszej analizy obecnego stanu zdrowia.

02.

Badanie analizatorem składu ciała

Po przeprowadzonym wywiadzie medyczno żywieniowym następuje badanie na analizatorze składu ciała. Aby badanie przebiegło bez zakłóceń, a wyniki były jak najbardziej wiarygodne, należy przestrzegać kilku zasad:

  • odczekać minimum 2 godziny od ostatniego posiłku
  • unikać aktywności fizycznej na minimum 12 godzin przed badaniem
  • nie używać kremów w okolicy stóp i dłoni

Badanie nie może zostać wykonane u osób z rozrusznikiem serca, metalowymi implantami, a także u kobiet w ciąży i dzieci poniżej 5 roku życia.
Po przeprowadzeniu badania następuje omówienie jego wyników.

03.

Ułożenie planu dietetycznego

Po zebraniu wszystkich informacji o stanie zdrowia, sposobie żywienia i preferencjach pacjenta, zostaje opracowany indywidualny plan dietetyczny, który pacjent otrzyma drogą mailową w umówionym czasie.

04.

Badanie kontrolne

Monitorowanie progresu następuje w postaci wizyty kontrolnej odbywającej się raz w miesiącu, podczas której wykonywana jest ponowna analiza składu ciała, omówienie jej wyników oraz ewentualne modyfikacje planu żywieniowego.

Masz pytania, wątpliwości?

DIETETYK
+48 663 029 180