Proszę o przybycie 5 minut przed wizytą, aby wypełnić formularz zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego przez fizjoterapeutę. W celu usprawnienia przebiegu wizyty, proszę przygotować się według przedstawionych informacji.

Bielizna / strój sportowy

Badanie manualne i testy kliniczne wymagają bezpośredniego dotyku pacjenta oraz oceny całego ciała, proszę więc o założenie bielizny, która zapewni Pani/Panu komfort w trakcie wizyty. Niezależnie od zgłoszonego problemu, podczas wizyty badany jest cały narząd ruchu, jama brzuszna i klatka piersiowa. W celu pokazu zaleceń autoterapii na sali do ćwiczeń proszę również zabrać ze sobą T-shirt oraz krótkie spodenki.

Przebieg wizyty

W celu przygotowania się do wizyty zamieszczam standardowy schemat procesu diagnostycznego i terapeutycznego stosowany w gabinecie.

Zobacz kolejne kroki

01.

Wywiad

Początkiem wizyty jest rozmowa, w trakcie której pacjent przedstawia problem z jakim zgłasza się po pomoc. W trakcie wywiadu pacjentowi zadawane są różne pytania, których celem jest uzyskanie informacji na temat dokładnej lokalizacji i charakteru bólu, początku i przebiegu dolegliwości, a także o przebytym już leczeniu. Pytania dotyczą także innych układów, z zakresu których pacjent odczuwa dolegliwości lub jest w trakcie ich leczenia. Dokładny wywiad jest ważny, aby poznać stan Pana/Pani zdrowia oraz możliwą przyczynę powstania dolegliwości.

02.

Badanie kliniczne

W trakcie badania wykonywane są celowane testy kliniczne oraz protokół badania palpacyjnego, służące do oceny stanu poszczególnych części ciała. Celem precyzyjnych testów klinicznych jest chwilowe odwzorowanie dolegliwości pacjenta. Przeprowadzone testy kliniczne są podstawą do ustalenia struktury, która daje dolegliwości bólowe.

03.

Ocena badań obrazowych i dodatkowych

Wyniki badania klinicznego uzupełniane są wynikami badań obrazowych (MRI – rezonans magnetyczny, USG, RTG, TK – tomograf komputerowy, itd.). Ich analiza jest pomocnym elementem diagnostyki. Należy wiedzieć, że zmiany opisane w wynikach badań obrazowych nie zawsze korelują ze zgłaszanymi dolegliwościami. Interpretacja badań obrazowych następuje dopiero po wykonanym badaniu klinicznym.

04.

Wnioskowanie oraz diagnostyka funkcjonalna

Informacje zebrane podczas wywiadu, badania klinicznego i w badaniach dodatkowych pozwalają na postawienie tzw. „hipotezy diagnostycznej” i przedstawieniu możliwości leczenia.

05.

Przeprowadzenie terapii

Podczas wizyty wykonywana jest terapia, której celem jest oddziaływanie na przyczyny i skutki problemu. Celem terapii jest stymulacja organizmu do procesu leczenia, uzyskanie przekrwienia, obniżenie wygórowanego napięcia mięśniowego, przywrócenie ruchomości stawów i narządów, zapewnienie odpowiedniego środowiska dla naczyń i nerwów, odzyskanie utraconych funkcji ciała, a w konsekwencji zniesienie dolegliwości bólowych. Po terapii następuje ponowne badanie, w celu sprawdzenia jej efektu.

06.

Zalecenia autoterapii w domu

Po zastosowanej terapii, każdy pacjent otrzymuje zalecenia do realizacji w domu, są to zazwyczaj indywidualnie dopasowane ćwiczenia, zalecenia dietetyczne, wskazówki dotyczące ergonomii pracy, odpowiedni dobór aktywności sportowej i inne.

Masz pytania, wątpliwości?

FIZJOTERAPEUTA
+48 782 447 200